www.nationalcprassociation.com

Konsorcjum BBMRI.pl prezentuje pierwszy wykaz jednostek, które oficjalnie przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Miło nam poinformować, że obecnie Sieć liczy ponad 30 Członków oraz Obserwatorów. Są to zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, o różnej wielkości i charakterze deponowanego materiału, ale ze wspólnym celem - chęcią współpracy naukowej i rozwoju biobankowania w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkim zainteresowanym merytorycznego i technicznego wsparcia dla rozwoju ich biobanków oraz biorepozytoriów, a także dla dalszego rozwoju Sieci.